Centrum Szkoleniowo Egzaminacyjne

CENTRUM SZKOLENIOWO EGZAMINACYJNE

Holowanie statków powietrznych

Numer egzaminuDataMiejsceCenaZapisy
Brak egzaminów

** 50% zniżka przysługuje osobom uczącym się, poniżej 26 roku życia i posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki DZ.U. RP Poz. 460 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej §22.1 opłaty egzaminacyjne za Egzaminy Państwowe są regulowane niniejszym rozporządzeniem, jednakowe w całej Polsce i wynoszą:

 • 250 zł – osoby dorosłe
 • 125 zł – osoby uczące się do 26 roku życia posiadające ważną legitymację szkolną lub studencką
 • holowanie statków powietrznych

 • ukończony 18 rok życia
 • posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego
 1. wejdź na stronę http://patenty.pzmwinw.pl/
 2. wybierz stopień – holowanie statków powietrznych
 3. uzupełnij wniosek
 4. potwierdź swoje dane
 5. sprawdź dane
 6. przejdź do płatności on-line
 7. wygenerowany wniosek należy wydrukować, nakleić zdjęcie i podpisać nie wychodząc za ramkę
 8. Wydrukowany wniosek, zaświadczenie o zdanym egzaminie, dowód zapłaty i ewentualną zgodę rodziców w przypadku osób niepełnoletnich należy wysłać pocztą na adres:

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa

 • Lokalizacja:
 • Data:
 • Cena:

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Dane kontaktowe

* pola obowiązkowe
** 50% zniżka przysługuje osobom uczącym się, poniżej 26 roku życia i posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką.

Potwierdź poprawność swoich danych

 • Lokalizacja:
 • Data:
 • Cena:

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Dane kontaktowe